AVG-GDPR Verklaring

Privacyverklaring

Dutch Recruitment Dynamics BV h.o.d.n. Quality Resume Services, gevestigd aan Karel Doormanstraat 6F7 2041 HD Zandvoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

http://qualityresumeservices.nl Karel Doormanstraat 6F7 2041 HD Zandvoort 0650979475

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dutch Recruitment Dynamics BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rob@qualityresumeservices.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dutch Recruitment Dynamics BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Geautomatiseerde besluitvorming

Dutch Recruitment Dynamics BV doet niet aan geautomatiseerde verwerking van gegevens en daarop gebaseerde geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens (voornaam, achternaam, email adres) die betrekking hebben op het bestellen en aankopen van een curriculum vitae via de website worden binnen 3 maanden verwijderd. De gegevens in een curriculum vitae die door een klant ter beschikking wordt gesteld, wordt niet online opgeslagen. Nadat een door een klant besteld cv is geschreven en afgeleverd, wordt dat document na 1 jaar verwijderd van de hard disk van de computer waarop dat document is opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dutch Recruitment Dynamics BV deelt persoonsgegevens nooit met derden tenzij dit, door bevoegde overheidsinstanties (Politie, Justitie etc.) op grond van wetgeving wordt gevorderd.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Dutch Recruitment Dynamics BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dutch Recruitment Dynamics BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar rob@qualityresumeservices.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Dutch Recruitment Dynamics BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligenDutch Recruitment Dynamics BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via rob AT qualityresumeservices.com. De volgende gegevens worden, in het kader van een via de website geplaatste bestelling, gebruikt om je te kunnen bellen of emailen en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, denk aan het afleveren van een besteld curriculum vitae en het agenderen van afspraken en het afhandelen van betalingen.


– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– mobiel telefoonnummer
Dutch Recruitment Dynamics BV bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In dit geval, zoals hierboven ook aangegeven, 3 maanden.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Bestel-en betaalgegevens: 3 maanden
Curriculum vitae door klant aangeleverd: 1 jaar
Curriculum vitae door Quality Resume Services geschreven voor een klant: 1 jaar
Overige, door klanten aangeleverde schriftelijke gegevens: 1 jaar

Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met Rob van Zoelen via rob AT qualityresumeservices.com

Zandvoort, 21 mei 2018 (laatste update: 8 augustus 2022)