Sh*t! De jongeren zijn op, ruim baan voor de ouderen

27 juli 2022
foto van dame aan het werk
55-plusser op het werk


Vorig jaar heb ik in een column al eens een lans gebroken voor de oudere werknemer. Het lijkt er op, dat mijn wens is verhoord. Medio oktober kwam het CBS met cijfers waaruit blijkt dat tussen 2003 en 2016 het aantal “oudere werkenden” (die term is van het CBS) nagenoeg is verdubbeld. Vier op de 10 Nederlanders tussen 55 en 75 jaar waren aan het werk.

Specifiek hebben we het dan over 1,6 miljoen werkenden tussen 55 en 75 jaar op een totaal van 4 miljoen mensen in deze leeftijdscategorie. Dat betekent dat bijna 1/5 van alle mensen die betaald werk verrichten 55-plusser is. In 2003 was dat nog een tiende.

Hoe komt dat zo? Het antwoord ligt voor de hand: vergrijzing, zoals het CBS dan ook aangeeft. Anno 2017 zijn er simpelweg meer 55-plussers dan in 2003. Daarnaast speelt ook de verhoging van de AOW leeftijd een rol.
Betekent dat nu, dat bedrijven (en in hun kielzog recruiters) massaal het blikveld verruimen en ook serieus kijken naar sollicitanten die ouder zijn dan 35 jaar? Hmmm….het zou wel moeten ook al is dat lang niet altijd “con amore”! Er is sprake van krapte aan personeelsaanbod in diverse sectoren waaronder ICT en finance.

Wat ik in mijn eigen praktijk merk, is dat mijn cliënten in de leeftijdscategorie 45+ meer uitnodigingen ontvangen om op gesprek te komen en ook eerder (weer) “aan de bak” komen. Dat vind ik een geweldig positieve ontwikkeling!

Tot slot: voor wie het eens over een andere boeg wil gooien en een beroep wil overwegen waarin je oud en grijs kunt worden geeft de rapportage van het CBS ook nog wat tips: bibliothecarissen en conservatoren zijn de meest vergrijsde beroepsgroepen in ons land; 50% van hen is ouder dan 55 jaar. Zij worden op de voet gevolgd door buschauffeurs, trambestuurders, beeldend kunstenaars en managers in het onderwijs. Ik zou zeggen: pak je kansen!